Enebolig – Hytte

properties-cabins

Utryddende myggfangere for å minske antallet mygg, knott og sviknott ved din enebolig eller hytte

Den beste måten å  minske risikoen for å få myggstikk eller knottbitt på er ganske enkelt å minske antallet mygg, knott og sviknott. En utryddende myggmaskin minsker antallet blodsugende insekter ved å simulere et menneske med ulike dufter, fukt, lys, varme og utånding. Alle stilkmygg har samme måte å formere seg på, og når mygghunnen skal legge sine egg, behøves det blod. Hunnen leter etter et pattedyr for å suge blod, men i stedet blir hun fanget i myggfellen og kan da ikke legge sine egg. På den måten minskes bestanden ettersom det ikke fødes nye mygg, knott eller sviknott.

Minske bestanden med gassdrevne eller elektriske myggfangere

Når antallet mygg ikke er så stort, kan det være tilstrekkelig med en elektrisk myggfanger. Vi anbefaler da AMT100 som er resultatet av svenske tester. Denne myggjageren er et rimelig alternativ for å minske myggbestanden. AMT100 lokker til seg myggen ved hjelp av en UV-lampe og et tiltrekkende duftstoff som inneholder oktanol og melkesyre.

Hvis du har myggproblemer hele døgnet, altså også på dagtid, anbefaler vi en utryddende gassdrevet maskin eller en forsterket elektrisk maskin med CO2, AMT100 med Boosterkit. Maskiner som bare lokker med lys og duft, fungerer dårligere i dagslys fordi sollyset svekker disse maskinenes lokkeeffekt.

Hvis problemene er mer omfattende eller det forekommer tropiske myggarter (f.eks. flommygg) eller sviknott, anbefaler vi på Myggfri alltid en utryddende gassdrevet maskin. Disse maskinene har større effekt og fanger mer effektivt.

Produkter for eneboliger og hytter

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.