Riktig plassering av myggfeller

Å plassere maskinen på rett sted er avgjørende for hvor godt myggfangeren fungerer og bekjemper mygg og knott. Her får du alle tips til hvordan du bør tenke når det gjelder plassering av din myggdreper. Når du setter ut din myggmaskin, er plasseringen svært viktig. Dette for å skape optimale forhold for at du kan utnytte myggfellens fulle potensial og effektivitet.

For å gjøre det så enkelt som mulig har vi laget en sjekkliste som du kan bruke for å finne den optimale plassen for myggfangeren på din tomt. Hvis du tar utgangspunkt i denne listen når du skal sette ut maskinen, kommer du raskt til å finne "the sweet spot" for din myggfanger.

mosquito-trap-placement

1. Finn ut hvor myggen kommer fra

Det viktigste er å finne ut hvor myggen formerer seg. For at myggeggene skal klekkes ut, behøves det fukt eller vann. Begynn med å lete etter fordypninger der det samler seg vann. Buskas og høyt gress kan også være det stedet som er den beste starten når du skal plassere ut myggfangeren. Hvis du har en konstant strøm av vann, f.eks. en bekk eller et vann, blir det litt vanskeligere. Det som kan fungere best da, er å avskjære veien mellom deg og vannet med maskinens dufter og karbondioksid. Vanlige stikkmygg er faktisk ganske dårlige til å fly, de flyr som oftest ikke lengre enn 20 meter. Derfor anbefaler vi at du flytter fangeren med jevne mellomrom for å øke effekten.

Hvis du plasserer myggfangeren nær et slikt område, kommer den til å ta tak i rotproblemet og fange hunnmyggene så fort de leter etter blod for å legge nye egg. Dermed kommer myggdreperen til å minske myggbestanden i ditt område.

2. Rett høyde

For myggfangeren skal tiltrekke seg mest mulig mygg, må den være plassert i rett høyde. Den optimale høyden for å fange vanlige stikkmygg er 40–70 cm fra bakken, regnet fra undersiden av apparatet. Hvis du har problemer med knott og sviknott, skal du forsøke å plassere den høyere, 1–1,5 m.

Myggmaskinen Predator Dynamic kan justeres for knott-modus (Høyt) og mygg-modus (Lavt), og den har også et mellomstativ. AMT-100 kan plasseres på bakken, men for best effekt skal den henges opp, f.eks. i et tre. Her er det altså ekstra viktig å ta hensyn til høyden.

3. I skyggen

Hvis du plasserer myggfangeren i direkte sollys, kan maskinen bli varmere enn vanlig. Det utgjør ikke noen risiko for maskinen, men myggen og knotten ignorerer myggfangeren fordi de ikke liker sollys. Oktanolen (duftstoffet) i maskinen har også en tendens til å tørke ut raskere pga. varmen og lyset fra lampen får mindre effekt.

4. Vindretning og le

Grunnprinsippet med myggfangere er at strømmen av duftstoffer skal "avskjære" flyveien mellom våtmarker der myggeggene legges/klekkes og den plassen der du vil ha et mygg- og knottfritt miljø. Derfor er det viktig å plassere myggfjerneren i en posisjon som gjør det naturlig for myggen å søke seg til den.

Hunnmyggen (det er de som stikker) "jakter" i motvind/oppstrøms for siden å kunne seilfly tilbake når de er tunge og fulle av blod. Det betyr at hvis det blåser fra nord mot sør, skal du plassere myggfangeren i nord slik at duftstoffene skaper en "vei" mellom våtmarken og terrassen. Denne "veien" med duftstoffer må imidlertid ikke drive inn over f.eks. terrassen. Da står den for nær eller på feil plass slik at myggen blir distrahert og ikke flyr til maskinen.

Det er også bra om du kan plassere myggfangeren i en vindbeskyttet posisjon der det trekker eller blåser så lite som mulig. Det gjør at spredningen av duftstoffene blir jevnere rundt myggdreperen.

5. Rett avstand

Hvis du plasserer myggfangeren for nær den plassen der du hovedsakelig kommer til å oppholde deg, er det fare for at myggen oppdager deg – den ekte varen – på vei mot myggfangeren. I verste fall ender det med at du blir stukket i stedet for at myggen blir fanget.

Populære produkter

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.