Spørsmål og svar

Generelt

Naboen har en myggmaskin plassert ganske langt fra selve huset og nærme oss. Er ikke den feilplassert? Bør jeg snakke med naboen om det?

Naboen har nok en myggfanger som lokker til seg myggen. Maskinen lokker til seg mygghunner (de som gir myggstikk) og fanger dem, og dermed legges det færre myggegg i deres nærområde. Den skal ikke stå altfor nær ditt hus og der dere oppholder dere, da kan myggen velge å komme til dere i stedet.

I ditt tilfelle behøver du ikke å være bekymret for at myggen kommer over til deg. Du kan i stedet takke naboen for at han/hun sørger for at det blir færre mygg.

Hva er oktanol?

Oktanol er en kjemisk forbindelse av en gruppe stoffer av alifatiske alkoholer; en klar, fargeløs væske med en karakteristisk lukt som har som formål å lokke myggen til maskinen. Det er en naturlig ingrediens i visse eteriske oljer.

Hvorfor bruker man oktanoler?

Myggen bekjempes verken kjemisk eller biologisk av oktanolen i seg selv. Oktanolen verken forebygger eller motvirker myggen. Oktanolen har bare til oppgave å lokke myggen til maskinen. Maskinen i seg selv fanger og tørker ut myggen. Dette er en fullstendig mekanisk prosess.

Hva må jeg gjøre hvis jeg skal ta med meg en myggfanger utenlands?

Du må tenke på to ting: 1. Bruk propangass. 2. Hvis den medfølgende regulatoren ikke passer til gassflasken i landet der du befinner deg, sørg for å skaffe en regulator som har et trykk på 28 millibar (0,4 PSI).

Når bør man sette i gang med myggfangere?

Mygg- og knotteggene begynner å klekkes når temperaturen holder seg over 10 grader. Jo varmere det er, desto mer aktiv blir myggen og knotten og rett over 20 grader er den ideelle temperaturen for dem. Jo tidligere på våren man setter ut maskinen, desto bedre. Gjerne i slutten av april eller tidlig i mai.

Hvor viktig er oktanolen for en myggfanger?

Oktanol i kombinasjon med oppvarmet karbondioksid øker myggfangerens fangstkapasitet med opptil 10 ganger. Myggen og knotten tiltrekkes sterkt av disse elementene.

Hvorfor lokkes myggen og knotten av en myggfanger?

En myggfanger simulerer et menneske. Dette ved hjelp av fem ulike elementer:

 1. Varme – når maskinen er i gang, genererer motoren varme.
 2. Lys – kombinasjon av LED- og UV-lamper lokker til seg mygg og knott.
 3. Karbondioksid – propangass som brukes for å sette i gang og drive myggfangeren forbrennes, og omdannes til karbondioksid. Dette omtrent i samme mengde som utånding fra et menneske.
 4. Oktanol – som varmes, dunster og utsondres i miljøet rundt maskinen og simulerer et menneskes duft og svette.
 5. Fukt – visse maskiner har en beholder som man kan fylle med vann. Mygg og knott tiltrekkes av fukt.

Det drypper vann fra maskinen min, er det normalt?

Ja, det som drypper fra maskinen, er kondensert vann. Det er et biprodukt av den katalytiske konverteringen av gass og luft som pågår i maskinen under drift. Det forårsakes av atmosfæriske endringer i temperatur i og utenfor maskinen. Det har ingen påvirkning på maskinen.

Før kjøp

Fanger de gassdrevne maskinene ikke-stikkende insekter?

Nei, det gjør de ikke. Et ikke-stikkende innsekt suger ikke blod og leter derfor ikke etter pattedyr ved eggklekking.

Jeg har en sommerhytte som ligger ganske nær et vannkrikt område. Om våren finnes det ofte en del vannansamlinger der som fører til mye mygg. Hva bør jeg gjøre?

Predator Dynamic er et eksempel på en myggmaskin som passer for myggproblemene som beskrives. Du kan sette i gang myggfangeren i løpet av våren, og da vil den hjelpe deg med å redusere bestanden rundt hytten. Det er viktig å plassere maskinen nær klekkeområdet for å nå kilden til problemet. Man kan dessuten komplettere med en avvisende myggjager som ThermaCell eller en Mygglykt Stop-lanterne fra Swissinno for å jage bort myggen og gi en myggfri sone på 20 m2.

Panikk av mygg! Vi har et stort problem. Kan man utrydde dem på tomten og området rundt slik at vi kan nyte å være i hagen om kvelden?

Du må skaffe deg en LPG-drevet myggfanger for å kunne få ned bestanden av mygg. En slik maskin må gå døgnet rundt og det kan ta opptil et par uker før du merker at bestanden har minsket.

Vi er på sommerferie på en hytte en uke hvert år, men myggen ødelegger ferien vår. Hvordan blir vi kvitt myggen?

Normalt ville anbefalingen være en LPG-drevet myggfanger, men tiden er avgjørende. En uke er for kort tid til å kunne få ned myggbestanden tilstrekkelig. I dette tilfellet vil en avvisende myggjager som holder myggen på avstand, være en bedre løsning. Alt man trenger å gjøre, er å sette i gang myggjageren og vente i et par minutter. Da dannes det en duftboble rundt myggjageren som myggen ikke liker. Innenfor dette området vil det være fritt for mygg.

Flommygg, hva gjør jeg?

For å bekjempe flommygg trenger du en veldig effektiv maskin, f.eks. en utryddende myggmaskin. De gassdrevne maskinene som har vist seg å være best i tester, er Predator Dynamic og Mosquito Magnet Executive. En fordel med Predator er at det finnes flere ulike dufter som lokkemiddel slik at maskinen kan tilpasses ulike omstendigheter. Hvis standardoktanolen ikke fungerer godt nok, kan man bytte til en annen duft. 

Hvilke typer insekter fanges av en utryddende myggfanger?

Myggfangeren er primært konstruert for å fange mygg og knott. Andre insekter som kan bli tiltrukket av maskinen, er hestefluer, klegg og blinding. Disse insektene er imidlertid tyngre og sterkere og dermed blir det vanskeligere for en myggfanger å fange dem gjennom viften. Predator Dynamic og SkeeterVac har vist seg å kunne fange disse med sitt limpapir.

Vedlikehold og ettersyn

Kan jeg bevege meg rundt med min ThermaCell?

Nei, det fungerer ikke så bra, du løper rett og slett fra "duftboblen". Teknologien bygger på at en matte med myggbeskyttelsesmiddel varmes opp. Myggbeskyttelsen spres rundt apparatet og skaper en beskyttende sone på ca. 20 m². Det bør være relativt vindstille for å få best mulig effekt.

Lampen i AMT100/Moel APT White Light lyser ikke! Er den ødelagt?

Lampen i AMT 100 og Moel APT Black Light anvender UV-lys og er ikke synlig i dagslys. Man kan derimot teste lampen når det er mørkt og også bruke et hvitt papir bak for å se at den faktisk lyser.

Hvis Predator Dynamic skulle komme til å velte, slår den seg da av automatisk? Eller hvis det er brannfare?

Predator oppfyller alle sikkerhetskrav som stilles av svenske og internasjonale myndigheter. Det er innebygget sikkerhetssystem som blokkerer gassstrømmen dersom noe avviker fra normale driftsverdier.

Hvorfor skal myggfangeren plasseres i skyggen?

Mygg og knott liker vanligvis ikke direkte sollys. De holder seg gjerne i skyggen og derfor er det smart å skape en mulig vei mot myggfangeren ved å plassere maskinen i skyggen. På den måten kan man fange mygg og knott på dagtid også.

Hvordan bør man tenke når det gjelder plassering av en utryddende LPG myggfanger?

Det finnes tre ulike tilfeller:

 • Tilfelle 1: Klekkeplassen er i et begrenset område. – Plasser maskinen nær området på en slik måte at vinden tar med seg oktanolduften og karbondioksidet som deretter legger seg over klekkeplassen.
 • Tilfelle 2: Myggens og knottens klekkeplass finnes på den ene siden av huset (f.eks. en bekk eller et skogsområde). – Plasser maskinen slik at vinden tar med seg oktanolduften og karbondioksidet som siden legger seg mellom huset og klekkeplassen.
 • Tilfelle 3: Myggen og knotten angriper fra alle mulige retninger. – Plasser maskinen slik at vinden tar med seg oktanolduften og karbondioksidet mot huset, og deretter legger seg rundt huset.

Hvor ofte må man bytte oktanol?

Alle dufttabletter, Rapid Action Grønn, Rød, Svart og Mosquito Magnet R-Octenol, bør byttes etter 4 uker. Forbruket kan variere avhengig av temperaturen. Når det er varmere, tømmes dufttablettene som regel raskere.

Hva må man tenke på når myggsesongen er over og det blir kaldere vær?

Koble fra strømkabelen og ta ut batteriene fra myggfangeren. Rengjør maskinen og fjern synlig smuss, og tørk til slutt av den. Rengjør maskinens strømningssystem med rengjøringspatron (gjelder bare Mosquito Magnet myggfanger av eldre modell). Tørk bort døde mygg og knott fra fangstkurven. Steng av ventilen til gassflasken og koble maskinens regulator fra flasken. Oppbevar maskinen innendørs i et rom med en temperatur over 0 grader. (Bør ikke oppbevares i minusgrader.)

Jeg har noen oktanoltabletter til overs. Kan jeg oppbevare dem til neste sesong?

Ja, det kan du. Åpne ikke forpakningen og oppbevar tablettene svalt og tørt.

Kan myggfangeren stå ute i regn?

Utendørsmaskinene er tilpasset for å kunne stå ute. Det gjør ikke noe om det blåser eller regner under normale værforhold. Har du en vannspreder ute, bør den helst ikke sprute vann direkte mot maskinen.

Hvilken gassflaske skal man koble til myggfangeren?

I prinsippet kan man bruke alle gassflasker med propangass. For best effekt og tilstrekkelig holdbarhet anbefaler Myggfri en PK10- eller en P11-flaske. Disse holder i ca. 4 uker.

Må nettet til Mosquito Magnet-maskinen rengjøres grundig?

I sesongen må du kontinuerlig sørge for å rengjøre nettet ordentlig med en børste, f.eks. en tannbørste. Hvis nettet er tett, slitt eller skadet på noen måte, må det byttes ut. Maskinen har behov for en viss luftstrøm for å fungere. Hvis nettet blir for tett, påvirker det fangstresultatet negativt og det kan dessuten føre til at maskinen stopper eller ikke starter. Velholdte og rene nett motvirker dette. Vi anbefaler at du har to nett og at du veksler mellom disse ved tømming. Dermed forenkler du tømmingen og forlenger nettenes levetid. Fangstbeholderen (Patriot) på den lille "nettboksen" der myggen samles opp, kan iblant bli tett av smuss. Det kan føre til at myggfangeren slår seg av fordi luftgjennomstrømningen blir utilstrekkelig. Et tips er å prøve uten fangstbeholderen. Hvis det fungerer, må du rengjøre den grundig.

Er maskinrommet fritt for småkryp?

Sørg for å holde myggfellen ren. Det vil bidra til å forlenge maskinens levetid. Tørk kontinuerlig av utsiden av fellen med rent vann og en fuktig klut. Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler. Ved gassbytte, ta bort/skru løs maskinens sidegitre og rengjør disse med en fin børste ved behov. Tette gitre kommer til å minske fangsten og du kan risikere at maskinen stopper. Ved ekstreme forhold kan små knott, støv eller smuss havne innenfor maskinens deksel. Da kan det være nødvendig å rengjøre rommet. Tips! Støvsug forsiktig hvis du ser små knott, støv eller smuss bak sidegitteret inne i maskinen.

Hva menes med å lufte LPG beholderen?

Det kan være nødvendig å lufte LPG beholderen ved hver påfylling for å sikre at det ikke dannes luftlommer som påvirker gasstrømmen til maskinen. Hvis dette skjer, får maskinen bare luft ved oppstart.

Hvordan rengjør jeg luftstrømmen? Er det viktig at luftstrømmen er ren?

For at myggmaskinen skal fungere korrekt må vakuumviften fungere uten begrensninger. Før drift er det viktig å kontrollere at viften er ren og ikke er blokkert slik at driften blir begrenset. Å rengjøre viften forhindrer enhver mulighet til blokkering eller begrensning. Hvis viften er blokkert og forblir blokkert i flere dager, kan varmen fra maskinen skade enheten.

Kan jeg bruke trykkluft i stedet for en Quick Clear-patron til rengjøring av Mosquito Magnet?

Nei. Quick Clear-patroner er anbefalte og de er de eneste som skal brukes til å rengjøre brenseltilførselen i din Mosquito Magnet (alle modeller før 2018). Det anbefales ikke å bruke trykkluft ettersom det kan føre til skader på maskinen. Hvis du bruker trykkluft i stedet for Quick Clear-patroner, oppheves garantien.

Min Predator Dynamic starter ikke.

Hvis maskinen ikke avgir lyd ved oppstart:

 • Kontroller slangen og regulatoren.

Hvis maskinen avgir lyd, men ingen klikkelyd:

 • Kontroller at batteriet er nytt. Obs! Pluss-siden på batteriet skal peke nedover.
 • Fjern eventuell rust med kontaktspray.
 • Bytt startknappen og batteribeholderen.

Dufter og biocider

Hvilke regler gjelder for LPG maskiner?

Karbondioksidbaserte myggfeller er unntaket.

Kemikalieinspektionen i Sverige har innført et generelt unntak fra kravet om godkjenning for myggfeller der det eneste aktive stoffet er karbondioksid som genereres på stedet. Det innebærer at det per i dag ikke kreves noen godkjenning eller dispensasjon for å kunne selge og bruke disse produktene.

Les mer om karbondioksidbaserte myggfeller

Hva er definisjonen på biocid?

Kjemiske stoffer som brukes for å bekjempe biologiske organismer, kalles vanligvis biocider. Disse er nødvendige, men bruken skal skje med ettertanke slik at hvert stoff brukes der det faktisk gjør nytte. Ifølge svensk miljølovgivning defineres et biocidprodukt som et kjemisk eller biologisk bekjempelsesmiddel som er beregnet på å forebygge eller motvirke at dyr, planter eller mikroorganismer, inkludert virus, forårsaker skade eller besvær for menneskers helse eller skade på eiendom.

Er det lov å selge kjemiske eller biologiske bekjempelsesmidler (biocider)?

Ifølge Kemikalieinspektionen i Sverige har vi lov til å selge bekjempelsesmidler som det er gitt tillatelse eller dispensasjon for. Direktivet gjelder for alle forbrukere, forhandlere, distributører og importører som markedsfører produkter som inneholder biocider.

Hvilke produkter regnes som biocidprodukter og hvilke krav stilles det for å kunne selge disse?

 • LPG-drevne og elektriske myggfangere for utendørsbruk sammen med et kjemisk duftstoff, f.eks. oktanol. Generelt unntak gjelder for disse maskinene i hele EU og EØS.
 • Thermacell og Mygglykt Stop Swissinno regnes også som biocidprodukter. Thermacell og Mygglykt Stop Swissinno må godkjennes i hvert land.
 • Alle myggmidler er også biocidprodukter. Hvert myggmiddelmerke må godkjennes i hvert land.


Er oktanolen en biocid?

Oktanol eller andre duftstoffer er i seg selv ikke en biocid, men sammen med maskinen blir produktet en biocid.

Hvilke regler gjelder i EU?

Bruken av biocider og kjemiske stoffer styres i Europa av EU-kommisjonens biociddirektiv (EU-forordning 98/8/EF).

I henhold til dette direktivet drives det et utredningsprogram som gransker samtlige stoffer som markedsføres som biocider og deres bruksområder, slik at bare stoffer med erklært effekt, dokumentert helse- og miljøpåvirkning samt bruksbehov godkjennes for lansering på markedet.

Eksisterende stoffer på markedet må hele tiden dokumenteres for at de fortsatt skal kunne anvendes.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.